Hyvän palautteen antaminen ja vastaanottaminen

Palautteen antaminen ja vastaanottaminen ovat taitolaji ja tärkeä osa hyvän johtajan työkalupakkia. Palaute on myös tärkeä osa oppimista niin työelämässä, koulussa kuin arjessakin. Palautekeskustelussa voi helposti kuitenkin jäädä oman egon varjoon ja unohtaa palautteen antamisen syyn: hyvän palautteen takana ei ole halu loukata, vaan rakentava kritiikki, jonka tavoitteena on oppiminen ja itsensä parantaminen. Tässä muutama neuvo tehokkaan palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen.

Anna tehokasta palautetta

Tehokkaan palautteen antaminen on yhtä tärkeää kuin se, miten palaute annetaan. Tehokas palaute pitää palautteen vastaanottajan tarpeet muun edellä, on tarpeeksi spesifinen ja liittyy tekoihin ja käytökseen eikä luonteeseen tai muihin asioihin, joihin ei voi itse vaikuttaa. Kritiikki kannattaa aina esittää kahden kesken ja oikealle henkilölle, sillä muuten siitä helposti tulee muiden selän takana puhumista.

Ajoitus on tärkeää

Usein palautteen ajoitus on yhtä tärkeää kun sen sisältö. Valitse aika, jolloin palautteen vastaanottaja on avoin ja valmis vastaanottamaan palautetta. Tämä voi olla tietty palaveri töissä, jolloin keskustellaan meneillään olevasta projektista tai päivän päätteeksi ennen kotiin lähtöä. Varmista myös, että annat palautetta tarpeeksi aikaisin sillä palautteen antamatta jättäminen voi johtaa suurempiin ongelmiin, jotka olisi voitu välttää keskustelulla.

Kuuntele palautetta aktiivisesti

Kun vastaanotat palautetta varmista, että osoitat palautteen antajalle, että kuuntelet häntä aktiivisesti. Käytä kehonkieltä ja säilytä katsekontakti; näin osoitat, että kunnioitat palautteen antajaa. Kysy palautteen antajalta lisätietoa tai neuvoja varmistaaksesi, että ymmärrät palautteen merkityksen. Näin vältyt väärinymmärryksiltä ja saat palautteen antajan luottamaan sinuun.

Ota palaute vastaan

Palaute voi helposti lentää yhdestä korvasta sisään ja toisesta ulos ilman, että opit mitään. Kuuntelemalla aktiivisesti ja keskustelemalla palautteesta pystyt paremmin pitämään sen mielessä tulevaisuudessa. Yritä siis painaa mieleen palaute hetkellä kun saat sen tai kirjoita ylös asiat, mitkä uskot voivasi muuttaa tai parantaa.

Bloggaaja: Camilla

Kansallinen kunnianosoitus AIESEC Oulu ry:lle

Joillekin tammikuun 14. päivä oli aivan tavallinen lauantai. Päivä, jolloin suurin osa palautui stressaavan koulu- tai työviikon jälkeen, tai toipui edellispäivän bileistä. Mutta yhdeksälle Oulun yliopiston opiskelijalle se oli erityinen ja jännittävä päivä, jona he tunsivat ylpeyttä työstään ja tiiminsä panoksesta. Nämä opiskelijat olivat AIESEC Oulu ry:n jäseniä, jotka osallistuivat Aalto yliopiston Design Factoryn tiloissa järjestettyyn kansalliseen AIESEC -konferenssiin. Tuona erityisenä päivänä Andrew Mathen johtama AIESEC Oulu ry sai kaksi kansallista palkintoa, Accenture Sustainability Awardin ja Accenture High Performance Awardin. Tämä on jo toinen vuosi peräkkäin kun AIESEC Oulu ry on palkittu Accenture High Performance kunnianosoituksella. 

Myös kahdelle jäsenelle annettiin henkilökohtainen tunnustus. Näitä olivat Eeva Pennanen, AIESEC Oulu ry:n uusi puheenjohtaja, sekä Elisa Kela, kansallisen myyntitiimin jäsen, saivat kumpikin AIESEC Suomi ry:n myöntämän johtajuuspalkinnon.

Tiimin kavuttua lavalle jokainen salissa pystyi näkemään, kuinka onnellisia ja innostuneita sen jäsenet olivat. Mutta AIESEC Oulu ry:lle se oli jotain vielä enemmän. Kaiken tuon takana oli lukemattomia työtunteja, tuhottomasti vaivannäköä, ylä- ja alamäkiä, menestystä ja myös pettymyksiä. Tämä kaikki oli kuitenkin sen arvoista, tämän tiimin vuoksi Oulu ry:ssa järjestetään yhä enemmän vapaaehtoisprojektimahdollisuuksia ulkomailta tuleville nuorille eri kouluilla, vanhainkodeissa sekä vastaanottokeskuksissa. Myös paikallisia on lähetetty ulkomaille erinäisiin projekteihin, jotka kaikki keskittyvät YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Tämä palkinto oli vain osoitus siitä, kuinka tämä ryhmä nuoria yrittää vaikuttaa positiivisesti yhteiskuntaamme. 

Huolimatta siitä kaikesta, mitä AIESEC Oulu ry:n tielle matkan varrella sattuikin, he pitivät kirkkaana mielessä yhden organisaatiomme arvoista: osallistumisesta nauttimisen. Heille se tarkoitti työskentelyä upeiden ihmisten kanssa, jotka piristivät päivää ja inspiroivat haastamaan omat rajansa. Kuten AIESEC Oulu ry:n nykyinen puheenjohtaja Eeva sanoi, “koko taipaleen ajan kyse oli ennemminkin aikaan saamastamme vaikutuksesta, ajatuksesta, että teemme jotain merkityksellistä yhdessä. Vaikutusta toki mitataan numeroilla, jotka ovat vertailukelpoisia eri paikallisosastojen välillä, mutta sillä, mitä muut tekevät, ei ole väliä niin kauan kuin itse tietää tehneensä parhaansa, sillä se on paras mahdollinen palkinto, jonka työstään voi saada.”

Onneksi olkoon AIESEC Oulu ry!

Mikäli olet kiinnostunut liittymään AIESECiin, klikkaa www.aiesec.fi/join

AIESEC kulttuuri ja osallistumisen ilot

Jos juttelee AIESEC alumnin kanssa siitä, mikä hänelle jäi eniten mieleen ajastaan maailman suurimmassa nuorten johtamassa järjestössä, vastaus on yleensä AIESEC kulttuuri. Vaikka järjestömme päämääränä on antaa nuorille työkalut kehittääkseen itseään ja johtajuustaitojaan, tämä ei tarkoita, että AIESECin toiminta olisi pelkkää työtä ilman huvia. Tässä muutama esimerkki järjestömme kirjavuudesta ja siitä, miksi jäsenemme palaavat vuosi vuodelta toimintaamme.

Roll calls

Tanssiminen on yksi ihmiskunnan vanhimmista tavoista pitää hauskaa ja kehittää yhteisön identiteettiä. Sama pätee myös AIESECin osallistujiin. Jokaisella paikallisella järjestöllä on oma “roll call” tai tanssi. Kansallisissa tai kansainvälisissä konferensseissa jokainen paikallinen järjestö esitellään muille järjestöillä tanssin kautta. Myös koko järjestöllä on oma kansainvälinen tanssi, jonka kaikkien osallistujien pitäisi osata ja joka vaihtuu aina hallituksen vaihtuessa.

Ämpäri vettä niskaan

Aina kun AIESECin hallitukseen äänestetään uusi jäsen tradition mukaan hänen on saatava ämpäri vettä niskaan. Tämä on tapa toivottaa tervetulleeksi uusi jäsen ja toimii hieman kuten lievä simputus yliopistolla. Jos järjestön muut jäsenet ovat hyvällä tuulella, voit saada jopa lämmintä vettä.

Sugar cubes

Jokaisessa konferenssissa löytyy aina seinä, jolle on kiinnitetty joukko nimellä varustettuja tyhjiä kirjekuoria. Konferenssin aikana päämääränä on kirjoittaa jokaiselle osallistujalle ainakin yksi pieni muistilappu täynnä positiivisia affirmaatioita. AIESEClaiset, jotka ovat osallistuneet moniin konferensseihin omaavat yleensä monia kirjekuoria täynnä näitä lappusia.

Joukkohuudot

Kuten millä tahansa urheilujoukkueella, myös AIESECilla on omat huutonsa jokaiselle paikalliselle järjestölle. Näillä huudoilla on tarkoitus tuoda ihmiset yhteen ja luoda yhteinen identiteetti.

Enjoying participation on yksi AIESEC Suomi-ry:n arvoista. Liity sinäkin toimintaamme täällä!

Integriteetti: johtajan salainen ase?

Integrity (suomalaisittain integriteetti) on sana, jota on vaikea kääntää suomeksi. Merriam-Webster sanakirjan mukaan integriteetti tarkoittaa “vahvaa sitoutumista ja uskollisuutta moraalista arvoa kohtaan”. Kontekstista riippuen sama sana voi tarkoittaa rehellisyyttä, uskollisuutta, eheyttä tai jopa suoraselkäisyyttä. Tämä usein unohdettu hyve on kuitenkin paljon laajempi ja tärkeämpi kuin ensisilmäyksellä voisi päätellä.

Balance.com artikkelissa “What is Integrity – really?” annetaan erilaisia skenaarioita, joissa työntekijät ovat osoittaneet uskollisuutta ja rehellisyyttä työpaikalla. Näistä tapauksista huomaa, että tämä unohdettu hyve voi näkyä yksinkertaisissa teoissa; yhdessä tapauksessa työntekijä otti vastuun myöhästyneestä työtä, kun taas toisessa työntekijä uskalsi pyytää apua. Integriteetti osoittaa, että välittää muista ihmisistä, sillä rehellisyys ja uskollisuus kumpuavat halusta olla hyvä ystävä tai työtoveri.

Integriteetti on myös yksi hyvän johtajan tai esimiehen tärkeimmistä ainesosista, joka ei välttämättä tule ensimmäiseksi mieleen ajateltaessa johtajuuden ainesosia. Vastuullinen johtaja on tietoinen omista arvoistaan ja antaa arvojensa johtaa hänen tekojaan näyttäen samalla tietä muille. Hän on tinkimätön moraalistaan, mutta samalla kunnioittava eriäviä mielipiteitä kohtaan. Integriteetti on siis punainen lanka, joka yhdistää kaikki johtajan teot yhdeksi kokonaisuudeksi.

Miten integriteettiään voi siis kehittää? Ensinnäkin on tunnettava omat moraalit. Tämä vaatii paljon itsetutkiskelua eikä ole välttämättä helppo tehtävä. Seuraavaksi on varmistettava, että tekosi vastaavat arvojasi. Esimerkiksi jos yksi arvoistasi on kaikkien eriävien mielipiteiden kunnioittaminen, varmista, että kuuntelet aina työtovereitesi mielipiteitä. Tämä on tehtävä, joka kestää koko elämänkaaren. Tekojen tie ei aina ole sileä; kaikki epäonnistuvat välillä, mutta lannistua ei saa.

Integriteetti vaatii jatkuvaa arvojen tutkiskelua, sillä arvomaailma voi muuttua. Integriteetti on kuitenkin hyve, jota kannattaa harrastaa, sillä ilman vahvaa moraalista perustusta on vaikea rakentaa hyvä johtaja.

Demonstrating integrity on yksi AIESEC Suomi-ry:n arvoista. Liity sinäkin toimintaamme täällä!

Bloggaaja: Camilla

Monimuotoinen ympäristö ja sen merkitys

Nimeni on Minni, ja olen kulttuuriantropologian ensimmäisen vuosikurssin opiskelija Oulun yliopistossa. Aktiivisena jäsenenä AIESEC:n toiminnassa olen ehtinyt olemaan vasta kolmisen kuukautta, mutta kokemuksen opettavuutta ei voi sanoissa mitata.

Kaikki toiminta AIESEC:ssa perustuu yhteisesti hyväksyttyihin, kunnianhimoisiin perusarvoihin, joita ovat: Pyrkimys erinomaisuuteen, Yhtenäisyyden osoittaminen, Johtajuuden aktivoiminen, Kestävät käytösmallit, Innostava osallistuminen sekä Monimuotoinen ympäristö. Jos minun pitäisi valita yksi kaikista, vaikkakin yhtäläisen tärkeistä arvoista, olisi se minulle henkilökohtaisesti ”Monimuotoinen ympäristö”. Koen, että monikansallisessa tiimissä työskentelyn kautta on mahdollista oppia kaikista suurimmalla skaalalla itsestään ja omista tavoitteistaan. Eri kulttuurista tulevien henkilöiden kanssa keskustellessaan törmää väistämättä sellaisiin ajattelumalleihin, joita tuskin olisi muussa tapauksessa koskaan tullut ajatelleeksikaan.

Toinen arvoperiaatteellinen asia, jota AIESEC:n toiminnassa erityisesti arvostan, on organisaation poikkitieteellisyys. Järjestö kerää yhteen fiksuja nuoria monilta eri tieteenaloilta, ja kohtelee kaikkien alojen edustajia tasavertaisesti luoden samalla puitteet kaikille ilmaista mielipiteensä vapaasti. Eri tieteenalojen opiskelijoilla on aina tarjota omalta taholtaan jotakin erilaista, ja siinä piileekin koko toiminnan kauneus. Tällä puolestaan varmistetaan myöskin, etteivät ideat ja innovaatiot lopu kesken, vaan jollakin on aina jotakin lisättävää pakkaan.

Monikansallinen ympäristö on vain yksinkertaisesti motivoivampi. Usein kohtaan tilanteita, joissa tunnen itseni kykenemättömäksi suorittamaan vaikkapa jotakin tehtävää tai löydän itseni keksimästä tekosyitä suorittamattomuuteeni – samalla kun ulkomaalainen tuttavani on jo keksinyt lukuisia erilaisia tapoja selviytyä samasta haasteesta. Tämä jos mikä motivoi pyrkimään henkilökohtaisesti parhaaseen mahdolliseen tulokseen, ja asettamaan itselleen aina hieman haastavampia tavoitteita. Sitä ikään kuin kokee olevansa muille vastuussa, olemmehan kaikki järjestötoiminnassa mukana samasta syystä; haluamme hyödyntää ihmiskunnan potentiaalia täydessä laajuudessaan.

Miksi sitten juuri SINUN pitäisi liittyä AIESEC:iin? Sille löytyy lukuisia perusteita. Olitpa sitten jo kokenut tiimityöskentelijä, tai vasta löytämässä kiinnostustasi työskennellä monikulttuurisessa ympäristössä, uskallan väittää, että kokemuspohjastasi riippumatta sinulla on vielä hyvin paljon opittavaa. Jos olet luonteeltasi kunnianhimoinen etkä luovuta helpolla, koet maailman tilanteen itsellesi henkilökohtaisesti merkittävänä ja mielesi on avoin uusille haasteille, onnittelut! Tulisit luultavasti viihtymään paremmin kuin hyvin AIESEC:n mahtavassa porukassa.

Liity sinäkin mukaan täältä!

Sinustako johtaja?

Onko maailmassa syntyperäisiä johtajia ja seuraajia? Media on täynnä kuvauksia johtajista, jotka ovat elämää suurempia, rohkeita ja vahvoja ja luonnollisesti lahjakkaita puhumaan sekä saamaan ihmiset seuraamaan heitä. Usein emme kuitenkaan saa tietää totuutta siitä, millaisia esteitä kyseiset johtajat ovat päihittäneet matkallaan johtajaksi. Hyvä johtaja on pohjimmillaan myös ihminen; hän on oppinut ja sisäistänyt erilaisia taitoja elämänsä aikana, jotka ovat auttaneet heitä saavuttaakseen tavoitteensa. Näitä johtajuusominaisuuksia ei opita luokkahuoneessa, vaan todellisissa tilanteissa.

Kaikissa meissä on hyvän johtajan ainekset, mutta kehittämättä niitä voi helposti jäädä seuraajan rooliin. Miten sinusta voi tulla johtaja ja miten voit kehittää johtajuusominaisuuksiasi?

Uskalla ottaa vastuuta

Paras tapa kehittää johtajuustaitoja on ottaa vastuuta. Vastuuta on monenlaista; voit osallistua vapaaehtoistoimintaan yhteisössäsi, pyrkiä nuorisojärjestön hallitukseen tai johtaa kouluprojektia. Vastuun ottaminen kehittää ongelmanratkaisutaitoja sekä ihmistaitoja, sillä sinun on ratkaistava ongelmia ja kommunikoitava monien erilaisten ihmisten kanssa.

Ole positiivinen roolimalli

Hyvä johtaja pyrkii näyttämään muille mallia; hyvä johtaja inspiroi muita positiivisten tekojen ja asenteen avulla ottamaan itse enemmän vastuuta ja kehittämään itseään. Tuutorointi ja mentorointi ovat hyviä tapoja kehittää kommunikaatiotaitoja sekä auttaa muita saavuttamaan tavoitteensa.

Tunne tiimisi

Osoita tiimillesi, että välität heistä ja haluat aidosti tietää, miten heillä menee. Kysy heidän kuulumisia ja opi tuntemaan heidät. Hyvä johtaja haluaa, että kaikki hänen tiiminsä jäsenet viihtyvät, tuntevat olonsa tärkeiksi ja ennenkaikkiaan kehittävät itseään.

Ole helposti lähestyttävä

Hyvä johtaja on tehokas kommunikoimaan ja saa muut luottamaan häneen. Ole siis helposti lähestyttävä tiimillesi ja luo tilanteita, joissa alaisesi voivat lähestyä sinua ja antaa sinulle avointa ja rehellistä palautetta.

Rakasta työtäsi

Intohimo ja positiivinen asenne ovat kaksi välttämätöntä ainesta, kun aloittaa uuden projektin. Jos et rakasta sitä, mitä teet, on vaikeaa saada muut vakuutettua sen tärkeydestä. Lähde siis mukaan projekteihin, jotka saavat silmäsi säkenöimään ja aja asioita, joista oikeasti välität.

Johtajuusominaisuuksien aktivointi on yksi AIESEC Suomi-ry:n arvoista. Liity sinäkin toimintaamme täällä!

Bloggaaja: Camilla

Tyttöjen voimaannuttamista Ugandassa

Viime tammikuussa lähdin Ugandaan AIESEC:in vapaaehtoisharjoitteluun seitsemäksi viikoksi. Alkuperäinen suunnitelmani oli työskennellä ja asua Kampalassa, eli Ugandan pääkaupungissa, Makerere yliopiston kauppakorkeakoulussa. Päästyäni perille minulle selvisi, että yliopisto ja muutkin koulut oli suljettu helmikuun lopussa pidettävien presidentinvaalien vuoksi eikä minulla ollutkaan enää paikkaa, minne mennä harjoitteluun. Paikallisella AIESEC:llä oli ratkaisu; voisin lähteä kolmen tunnin matkan päässä sijaitsevaan Igangan kylään ja työskennellä siellä Makereren yliopiston opettajan perheen luona. Olin kuvitellut asuvani kaupungissa, ja ajatus kylään muuttamisesta pelotti. Päätin kuitenkin lähteä tälle tuntemattomalle polulle, sillä vaihtoehto olisi ollut lomailla Kampalassa seitsemän viikkoa, eikä se ollut matkani tarkoitus.

Kolmen tunnin ajomatka osoittautui lähemmäs viideksi tunniksi valittuamme huonon taksin, joka pysähteli poimimaan uusia matkustajia vähän väliä. Lopulta päästyäni perille Igangan kylään selvisi, että minulle suunniteltu työ oli toimia paikallisten lasten opettajana koulujen ollessa suljettu. Tämä oli jo toinen epämiellyttävä yllätys, sillä opiskelen kauppatieteitä eikä minulla ollut mitään hajua opettamisesta, saati lasten kanssa työskentelemisestä. Ensimmäiset päivät uudessa perheessä menivätkin asiaa pohtiessa, ja mietin jopa harjoittelun keskeyttämistä. Muistutin itseäni uudemman kerran, miksi olin tänne asti tullut ja päätin, että mikä ettei – kokeillaan sitten opettajan hommia. Tätä päätöstä en joutunut katumaan. Luulen, että kokemukseni olisi siksi niin antoisa, koska annoin asioiden mennä omalla painollaan ja hyppäsin täysillä mukavuusalueeni ulkopuolella.

Ryhmässäni oli noin 20 iältään 8-18-vuotiasta tyttöä, joiden opettajana sain toimia. Kolmas iso yllätys oli se, ettei kukaan kertonut minulle, mitä minun kuuluisi heille opettaa. Pari päivää kulutin pelkästään tyttöihin tutustuen ja opin, että heidän englannin kielensä taso vaihtelee huomattavasti ja itsetunnossa olisi paljon parantamisen varaa. Ugandassa koulutuksen kieli on englanti, mutta kylissä, kuten minun Igangassani, puhutaan lähinnä heimokieliä. Kielet vaihtelevat alueittain, esimerkiksi Niilin puolin ja toisin puhutaan eri kieliä vanhan kuningaskuntajaon mukaan. Minulla oli aika paljon hankaluuksia kommunikoinnin kanssa ostoksille käymisestä lähtien. Tutuksi tuli ainakin päivittäin minulle huudeltu sana ”mzungu”, joka tarkoittaa valkoista ihmistä.

Tein opetussuunnitelmani havaintojeni perusteella. Päätin, että opettelemme ainakin englantia – varsinkin englannin puhumista. Halusin osaltani auttaa tyttöjä rakentamaan parempaa itsetuntoa, joten näyttelimme perinteisiä näytelmiä ja tytöt saivat pitää puheita haluamistaan aiheista. Minulla oli mukanani läppäri, josta tytöt olivat hyvin kiinnostuneita. Ensimmäisen viikon jälkeen eräs tytöistä kysyi: ”Could we learn the computer, Madam Teacher?”. Yllätyin kysymyksestä, mutta sitten ymmärsin tietokoneen olevan tytöille jotain uutta ja erilaista – ehkä hieman pelottavaa jopa. Niinpä aloimme opetella tietokonetta.  Osalle tytöistä laite oli täysin vieras, joten opetus lähti liikkeelle perusteista kuten näppäimistöllä kirjoittamisesta. Harmikseni kylässä ei ollut käytännössä nettiä lainkaan, joten en voinut hyödyntää esimerkiksi Youtube-videoita opetuksessa. Toivon, että lyhyen vierailuni jälkeen tytöt ovat uteliaita oppimaan lisää. Pääsy internetin maailmaan antaisi heille niin paljon mahdollisuuksia opiskella lisää kirjojen ollessa erittäin kalliita ja harvinaisia.

Alun yllätysten jälkeen vietin uskomattomat seitsemän viikkoa tutustuen oppilaisiini ja Ugandan kulttuuriin. Isäntäperheessä asumisen paras puoli oli se, että sain olla mukana tavallisessa ugandalaisessa arjessa. Opin tekemään matokea ruokabanaaneista, poimimaan avokadoja suoraan puusta ja pesemään pyykkiä käsin. Matkani parhaita kokemuksia oli osallistuminen häihin sekä syntymäpäiväni vietto perinteisin ugandalaisin menoin. Lisää kuvia ja kokemuksia Ugandan kulttuurista löytyy blogistani www.elisainuganda.wordpress.com. Olen opiskellut myös USA:ssa ja Saksassa, joissa en kokenut juurikaan kulttuurishokkeja, kun taas Ugandassa jokainen päivä oli kulttuurishokki. Varmaankin tämän takia koin Ugandan matkan olleen minulle se kaikista kehittävin.

Tsekkaa projektimahdollisuudet sinulle täältä!

Bloggaaja: Elisa

Monikulttuurisuuden hyödyt

Monikulttuurisuus ja monikulturismi ovat yhä jatkuva puheenaihe nykyisessä yhteiskunnassamme. Väestön vanhetessa törmäämme tosiseikkaan, että Suomi tarvitsee lisää maahanmuuttoa. Osana YK:ta Suomella on myös vastuu auttaa pakolaisia, jotka ovat sotien tai luonnonkatastrofien takia maanpaossa. Viime heinäkuussa tuhannet ihmiset osoittivat mieltään monikulttuurisuuden puolesta Helsingissä. Kuitenkin “Suomi ensin!” mentaliteetin kasvun myötä aiheutuu tilanteita, joissa eriävät mielipiteet johtavat yhteenottoihin.

Suomesta on kasvanut yhä monikulttuurisempi maa vuosi vuodelta 1990-luvulta asti. Monesti tavalliset ihmiset eivät kuitenkin joudu päivittäin ajattelemaan monikulttuurista Suomea tai miten monikulttuurisuus vaikuttaa hänen elämäänsä. Miten tavallinen ihminen hyötyy arjessa monikulttuurisuudesta ja mitä sinä voit tehdä monikulttuurisuuden puolesta?

Kuka tahansa, joka on elänyt ulkomailla ja kokenut toisen maan tavat ja kulttuurin tietää, että kokemus avartaa omaa maailmankuvaa. Monikulttuurisuus ideaalissa maailmassa johtaa kulttuurienväliseen ymmärtämiseen, suurempaan ymmärrykseen erilaisten ihmisten välillä ja suurempaan ajattelumallien moninaisuuteen. Monikulttuurisuudella on kuitenkin vaikutus meidän arkeen ovelilla tavoilla, joita emme edes huomaa.

Jos ajattelee viimeisintä kesälomakohdetta, mikä tulee ensimmäisenä mieleen? Ruoka! Ruokakulttuuri on tärkeä osa minkä tahansa kulttuurin identiteettiä. Emme välttämättä ajattele millainen Suomen ravintolavalikoima olisi ilman muiden kulttuurien vaikutteita. Ilman monikulttuurisuutta emme voisi nauttia italialaisesta pizzasta, intialaisesta voikanasta tai japanilaisesta sushista!

Monikulttuurisuudella on myös suuri vaikutus. Suomeen on tuotu ulkomailta monien eri maiden ja kulttuurien juhlia, brasilialaisesta sambakarnevaalista irlantilaiseen Pyhän Patrickin päivään. Näihin juhliin osallistuu monipuolinen joukko ihmisiä ja nämä juhlat rikastuttavat katukuvaamme ja antavat kaikille mahdollisuuden tutustua uuteen kulttuuriin.

Monikulttuurisuus myös johtaa taas suurempaan luovuuteen. Ajattele taidetta ja sen tyylisuuntauksia; modernit taiteilijat saavat vaikutteita kaikkialta ja heidän työt eivät olisi yhtä moninaisia ja värikkäitä ilman muiden kulttuurien vaikutteita.

Kulttuuri ei ole yksi seisahtunut ilmiö; se on rykelmä erilaisia identiteettejä, jotka ovat pysyvässä muutostilassa. Monikulttuurista identiteettiä ja kansallista identiteettiä ei siis voi laittaa vastakkain, sillä totuus on, että yhtä kansallista identiteettiä ei ole olemassa. Suomessa on monta järjestöä, jotka tekevät monikulttuurisen Suomen puolesta työtä, kuten Suomen punainen risti. Heidän toimintaa voi tukea rahallisesti ja myös osallistumalla  vapaaehtoistoimintaan. Ota askel kohti monikulttuurista Suomea jo tänään!

Elävä monikulttuurisuus on yksi AIESEC Suomi-ry:n arvoista. Voit liittyä toimintaamme sivulla: aiesec.fi/liityjaseneksi

Bloggaaja: Camilla

Englannin kielen opetusta Italiassa

Minua jännitti ja pelotti viimeiset kaksi päivää Suomessa. Tuntui siltä, että maailma loppuisi, sillä parin tunnin sisällä jättäisin tutun elämäni taakseni. Mikään ei tuntunut todelliselta, mutta kun astuin koneeseen shokki hälveni ja ilo ja uteliaisuus täytti mieleni. Juuri ennen kuin lentokone laskeutui päätin tarttua hetkeen ja pitää hauskaa.

Bussimatka Milanoon kesti tunnin ja katselin maisemia koko matkan ajan. Minua yllätti, miten tutulta ja normaalilta kaikki näytti, vaikka olin eri maassa. Odotin tuntevani jonkinlaista kulttuurishokkia, mutta tunsin oloni rauhalliseksi. Tapasin projektikummini ja host perheeni asemalla ja pian olinkin matkalla heidän kotiinsa. Saavuttuani host perheeni kotiin tuntui oudolta asua taas perheen luona, sillä Suomessa asun yksin.

Seuraavana päivänä oli ensimmäinen päivä koulussa. Koulussa kaikki oli hämmentävää ja käytävät täynnä ihmisiä. Onneksi yksi host perheeni lapsista oli samassa koulussa, joten minun ei tarvinnut mennä sinne yksin. Ensimmäinen päivä sujui suunnittelun parissa ja seuraavana päivänä esitelmät ja työt alkoivat.

Yksi suurimmista peloistani on julkinen esiintyminen, joten tietysti minua jännitti. Onneksi esitelmäni menivät hyvin, vaikka ne olivat edelleen haaste minulle. Kaksi viikkoa myöhemmin tapasin töissä meksikolaisen harjoittelijan nimeltä Luis ja meistä tuli nopeasti kavereita. Ensimmäiset viikkoni lensivät ohitse kun totuttelin suurkaupunkielämään ja tapasin monia uusia ihmisiä ympäri maailmaa.

Kolme viikkoa saapumiseni jälkeen minun oli vaihdettava host perhettä, joka oli todella surullinen tapaus niin minulle kuin host perheelleni, sillä tulimme toimeen todella hyvin. Olin hetken shokissa, mutta seuraavana päivänä kun palasin tutulle koululle niin kaikki oli taas normaalia. Aloin ikävöimään Milanoa ja elämääni täällä ennakkoon vaikka minulla oli vielä muutama viikko jäljellä. Tietysti ikävöin myös Suomea välillä, etenkin läheisiäni, luontoa ja rauhallisuutta. Tiesin kuitenkin, että elämäntilanteeni Suomessa ilman työtä tai koulutuspaikkaa tuntui tylsältä.

Viimeisellä viikolla tunsin oloni surulliseksi. Joka päivä hyvästelin uuden luokan. Torstai ja perjantai olivat erityisen vaikeita ja pidättelin kyyneleitä kun otin kuvia ja oppilaat antoivat minulle lahjoja ja kirjeitä. Minulla on edelleen niin ikävä heitä, että en halua ajatella sitä.

Kun lähdin italiasta olin surullinen, mutta ennenkaikkiaan onnellinen, että olin saanut osallistua tähän projektiin, sillä vapaahetoistyö on aina ollut yksi unelmistani. Halusin kehittää sopeutumiskykyäni ja päästä eroon ujoudestani. Opin niin paljon itsestäni ja myös muista maista ja kulttuureista. Vapaaehtoistyökokemukseni motivoi minua tekemään työtä paremman maailman eteen.

Klisee, mutta totta: tämä oli yksi elämäni parhaista kokemuksistani. Työtoverini Luisin kanssa noin puolivälissä kokemusta puhuimme siitä, miten tulevaisuudessa päivämme Milanossa tuntuisivat kuin ne olisivat tapahtuneet unessa ja nyt kun muistelen näitä hetkiä, tuntuu täsmälleen siltä.

Bloggaaja: Vili

Oman projektisi voit löytää täältä!

Espanjan kielen opetusta Kroatiassa

Hei, olen Melissa Meksikosta! Viime talvena opiskelin Tampereen yliopistossa ja päätin hakea AIESEC Tampereen jäseneksi. Minua jännitti kun sain kuulla, että olin päässyt haastattelun! Saiful, AIESEC Tampereen henkilöstöhallintovastaava, oli todella ystävällinen ja pian sainkin tietää, että minut oli hyväksytty AIESEC Tampereen ‘Outgoing Exchange’ tiimiin. Koulutuksessa opin paljon AIESEC:in roolista ja arvoista ja päätin lähteä itsekin AIESEC vapaaehtoistyöprojektiin kokeakseni sen itse.

Etsin kasvatukseen liittyviä ohjelmia Euroopasta AIESECin nettiportaalin avulla ja löysin minulle täydellisen projektin: “World in the City” ohjelman, jossa pääsisin opettamaan espanjaa antiikkisessa Pulan kaupungissa, Kroatiassa. Hyväksymisprosessin jälkeen minulla ei ollut muuta tekemistä kuin valmistautua unohtumattomaan kokemukseen.

Host perheeni oli mahtava; he toivottivat minut tervetulleeksi ja jakoivat kanssani kulttuuriaan kielimuurista huolimatta. Leivoin heidän kanssaan, kuuntelin heidän tarinoitaan ja he jakoivat kanssani paikallista ruokaa. Ainoa perheessä, joka osasi englantia oli eräs mies, joka oli täynnä tarttuvaa elämäniloa ja innostuneisuutta ja kertoi minulle hänen seikkailuistaan ja unelmistaan, kuten olisin ollut vanha ystävä.

Oppilaani olivat monipuolinen ryhmä 11-60 vuotiaita naisia. Pulassa ihmiset puhuvat yleensä italiaa tai kroatiaa, joten oli helppo opettaa espanjaa italian ja espanjan kielen sukulaisuuden takia. Lempiaktiviteettini olivat kuitenkin kulttuuriin jakamiseen liittyvät aktiviteetit; kuuntelimme meksikolaista musiikkia ja tanssimme, puhuin turismista ja tietysti ruokakulttuurista.

Antoisin kokemukseni oli kuitenkin se, että sain rikkoa stereotyyppejä ja ennakkoluuloja maatani ja kulttuuriani kohtaan. Yksi puheenaihe, joka tuli esiin usein oli huumekartellit. En voi valehdella: maassani on paljon ongelmia turvallisuuteen, köyhyyteen ja huumeisiin liittyen, mutta oppilaideni kanssa pystyin jakamaan kontekstia ja tuoda esiin todellisuuden sensaatiohakuisen journalismin takana. Pystyin olemaan kriittinen ja luoda ympäristön, jossa oppilaani pystyivät kehittämään itseään maailman kansalaisina vaikka vapaaehtoistyöprojektin tavoite oli opettaa espanjaa. Tämä on AIESECin tavoite; emme pyri välittämään kuvaa täydellisestä maailmasta vaan kehitämme kriittistä ajattelutapaa. Uskomme, että näin saamme ihmiset kyseenalaistamaan todellisuuden ja ottamaan konkreettisia askeleita maailman parantamiseksi.

Yksi lempimuistoistani oli kun sain tietää, että nuorin oppilaani jakoi minun opetuksiani perheensä kanssa ja teki heille jopa quesadilloja. Tämä nuori kroatialainen omaksui kulttuurin, joka ei ollut hänen omansa ja ehkä tulevaisuudessa hänestä tulee rohkea johtaja, joka puolustaa monikulttuurisuutta ja vapautta.

Uskon AIESECiin ja olen sitoutunut ideaan, että tälläisten kulttuurienvälisten projektien avulla voimme kaataa seinät, jotka erottavat meidät ja omaksua monikulttuurisuuden rohkeasti ja myötätunnolla. Toivon, että yhä useampi nuori antaisi itselleen mahdollisuuden kokea uuden kulttuurin ja matkustaa mukavuusalueensa ulkopuolelle, sillä elämme aikakautena jolloin meidän on rohkeasti tehtävä päätöksiä, jotka ovat tärkeitä planeetallemme. Yksityinen henkilö pystyy tekemään vaikutuksen, mutta jotta koko maailma muuttuu, tarvitsemme kaikki mukaamme!

Löydä sinäkin oma projektisi täältä!

– Melissa